1. PRODUCTS
  2. LUFTTÆTHED OG VANDTÆTNING
  3. TAPE OG PROFILER
  4. KOMPRI BAND

SELVEKSPANDERENDE FORSEGLINGSTAPE

KOMPRI BAND

KOMPRI BAND er en hermetisk selvekspanderende forseglingstape i lydtætningsmateriale, der forsegler sammenføjningerne mellem forskellige materialer og på meget ujævne overflader. Materialet er luft- og vandtæt og forebygger dannelse af akustikbroer i mellemrummene mellem forskellige bygningsmaterialer, hvilket giver lydisolering på op til 58 dB.

KOMPRI BAND – den selvekspanderende forseglingstape, der er blevet testet for lydisolering og lufttæthed.

KOMPRI BANDs prækomprimerede selvklæbende profil i selvekspanderende polyuretanskum giver gode lydisoleringsegenskaber og lufttæthed. Produktet er fremstillet af prækomprimeret polyuretanskum, der er blevet imprægneret med brandsikre emner, og leveres i en lang række størrelser, som gør det muligt at tætne sprækker på 1-20 mm på effektiv vis. Dette sikrer modstandsdygtighed over for kraftig regn og effektiv lydtætning. Ud over god lydisolering sikrer KOMPRI BAND høj termisk isolering og god brandbeskyttelse. Det er den ideelle løsning mht. praktisk og effektiv kompensation for mindre uregelmæssigheder i sprækker, både inden og uden for bygningsskallen, uden behov for værktøjer eller primer. Leveres i fem størrelser og er kompatibel med de fleste almindelige byggematerialer. Takket være den særlige sammensætning forbliver materialet elastisk og deformerbart over tid og kompenserer for bevægelser i træ og differentialdeformation i byggematerialerne. Den integrerede forstærkede tape sikrer en førsteklasses klæbeevne.

Dokumenter

Technical data sheets