1. PRODUCTS
  2. LYDTÆTNING
  3. FLEKSIBEL PROFIL
  4. XYLOFON

HØJTYDENDE ROBUST LYDTÆTNINGSPROFIL

XYLOFON

XYLOFON er højtydende profiler, der sikrer akustisk komfort i alle trækonstruktioner. Produktet er fremstillet af en polyuretanblanding og leveres i fem forskellige versioner fra shore 35 til 90, som anvendes i forhold til den belastning, det udsættes for. XYLOFON er testet og certificeret til brug som transmissionsbrydende lag mellem byggematerialer og reducerer samtidigt markant overførsel af luftbåren og strukturel støj (op til mere end 15 dB).

Videoer

Lydisolering er en grundlæggende faktor i forhold til livskvalitet. Vælg XYLOFON til lydtætning af dit træhus.

Profilen kan nemt bearbejdes og installeres ved brug af de mest almindelige værktøjer. Pålideligheden over tid garanteres igennem homogeniteten af polyuretan, hvis monolitiske struktur sørger for vandtæthed og sikrer mod komprimering over tiden. Produktet er ekstremt kemisk stabilt uden at deformere over tid og sikrer dermed holdbarhed, uden at funktionaliteten svækkes. De fem forskellige versioners beskedne tykkelse understøtter et bredt belastningsområde på op til 6 N/mm2, uden at det påvirker designvalg, hvilket muliggør deformeringer på op til 1 mm. Testet i FLANKSOUND PROJECT af Industrial Research Centre ved universitetet i Bologna i overensstemmelse med EN ISO 10848. Også testet af ETH Institute i Zürich for brandbestandighed til en klassificering svarende til EI 60 uden brug af yderligere brandsikre tætninger. Produktet er frit for VOC'er og skadelige stoffer. Også velegnet til montering på LVL-paneler.

LYDISOLERING OG BOLIGKOMFORT
Inden for byggeri inddeles lyd i to kategorier afhængigt af transmissionsmetoden:
LUFTBÅREN STØJ: Det medie, der bærer lydenergi, er luft.
STRUKTUREL STØJ: Lyden krydser konstruktionen, der bærer vibrationerne fra lokale til lokale – også når de ikke er tilstødende.

Trækonstruktioner har – som alle andre lette konstruktioner – ikke em høj akustisk ydeevne ved lave frekvenser, især når det drejer sig om lyd fra påvirkninger og overførsel af strukturelle vibrationer fra de komponenter, der udgør selve konstruktionen.
Det er nødvendigt at stoppe spredningen af vibrationer med henblik på at opnå reduktion af støjtransmission. Med henblik herpå gøres der brug af robuste produkter, som anvendes i overensstemmelse med princippet om desolidarisering, hvilket vil sige byggeteknisk at holde elementer isoleret eller adskilt, hvis kontakt muliggør overførsel af vibrationer og dermed støj.
Med elastiske produkter menes der elastiske adskillelseslag mellem stive elementer, hvis primære funktion er at forebygge transmission af vibrationer i bygningskonstruktionen (f.eks. påvirkning eller støj fra fodtrin) til de forskellige lokaler. Når der arbejdes på dette niveau i konstruktionen, kan problemet løses ved kilden, hvilket giver større fleksibilitet og tolerance under bearbejdning og modifikation af de efterfølgende lag, f.eks. termisk og akustisk isolering eller belægninger og forskellige former for tørforinger.

XYLOFON OG AKUSTISK PLANLÆGNING
Korrekt lydtætning af en trækonstruktion med den robuste profil XYLOFON kan planlægges med MyProject – den praktiske og pålidelige software til fagfolk. Blandt de forskellige funktioner gør det akustiske modul det muligt at beregne tilstrækkelig lydisolering og de løsninger, der er nødvendige for at opnå den. Efterfølgende er det muligt at eksportere projektet i CAD-format og udskrive den personligt tilpassede beregningsrapport sammen med dit firmalogo.

Med MyProject er akustisk design af et træhus enkelt. Specifikt gør softwaren det muligt at:

  • Designe lydisolering i forskellige designfrekvenser
  • Beregne vibrationsreduktionsindekset i overensstemmelse med EN ISO 12354
  • Beregne den elastiske XYLOFON-profil, der skal bruges, og oprette en printbar plan, der muliggør korrekt installation
  • Beregne løsningen til lydisolering for både skeletkonstruktioner og konstruktioner i CLT
  • Importere filer i .dxf-format med automatisk genkendelse af mure og mål
  • Udskrive den tekniske rapport med beregnings- og ydeevnediagrammer.

Styrk din designmetode! Prøv My Project nu.

Funktioner

Material Monolithic polyurethane mixture from 35 to 90 shore
Thickness 6,0 mm
Dimensions 80 to 140 mm strips
Applicable linear load from 2,0 to 630 kN/m
Acoustic performance ★ ★ ★ ★ ★
Stability over time ★ ★ ★ ★ ★

Dokumenter

Technical data sheets
Item specification

Relaterede produkter